sandal nữ Noir với nhiều sản phẩm mới được thiết kế nổi bật,tinh tế.